Voor mooie nagels, bel ons op 015-2145100.
  Chinese Cupping kan helpen bij o.a. rugpijn of frozen shoulder.
  Kies eens een ontspannende gezichtsbehandeling!
  Vertroetel uzelf... neem eens een manicure of pedicure!
  Een hand- of voetmassage bevordert uw bloedsdoorloop.
  China Body is dé Beauty Studio voor de bewuste vrouw! 

Ba Huo Guan (spreek uit als Ba Goehr Coean, fonetisch geschreven als Báhuǒguàn), is misschien ook bekend als Chinese Cupping. Ba Huo Guan kan gezien worden als één van de vele vormen van Traditional Chinese Medicine (TMC). TMC wordt steeds serieuzer genomen, denk bijvoorbeeld aan acupunctuur of Chinese kruiden. Naar de laatstgenoemde wordt zelfs op gerenommeerde laboratoria onderzoek gedaan om te achterhalen wat de werkzame stoffen zijn. Echter is TMC dermate complex dat dit een niet eenvoudig onderzoek is.
Ba Huo Guan komt oorspronkelijk uit het noorden van China. In het hoge noorden kunnen gemakkelijk temperaturen van -40˚C of lager gehaald worden met als gevolg dat mensen last kunnen hebben van "koude wind" in spieren en gewrichten of andere klachten kunnen ondervinden.
Ba Huo Guan is een speciale techniek waarbij met behulp van een klein vlammetje een vacuüm in een glazen bolletje of cup wordt gecreëerd (in plaats van een vlammetje kan ook gebruik worden gemaakt van een vacuümpompje dat op de cup is bevestigd). De cup wordt op de huid geplaatst, precies op de plaats waar zich de "koude wind" bevindt. Het vlammetje verbrand alle zuurstof in de cup waardoor een vacuüm ontstaat. Het vacuüm zorgt er voor dat de huid in het glazen bolletje wordt opgezogen waardoor er een betere doorbloeding plaats vindt. Tijdens dit proces worden ook afvalstoffen en de slechte "Qi" uit het lichaam gezogen. De sterkte van het vacuüm en de tijdsduur zijn mede bepalend voor het uiteindelijke therapeutische effect van deze behandeling. Een behandeling (met meestal meerdere cups) zal gemiddeld circa 15 - 30 minuten duren, waarna eventueel andere locaties kunnen worden behandeld.
Vanzelfsprekend wordt hygiëne in acht genomen door de cups grondig te reinigen. Belangrijk te vermelden is dat bij Ba Huo Guan (Chinese Cupping) zoals China Body die uitvoert géén sneedjes of prikjes in de huid gemaakt worden. Er is dus géén sprake van een open wond.

         

Ba Huo Guan in meer detail

De vacuümzuigende werking zorgt er voor dat de huidporiën zich openen. Dit verbetert de doorbloeding in spieren en weefsels en werkt diep door in het lichaam. De plaats op de huid waar een cup geplaatst wordt komt meestal overeen met die van acupunctuur. Binnen TMC wordt Ba Huo Guan gebruikt om meridianen en acupunctuurpunten dusdanig te behandelen dat de doorbloeding in spieren en weefsels sterk kan verbeteren en blokkades in de energiedoorstroming kunnnen worden opgeheven. Vooral bij spier- en gewrichtspijnen is het effect doorgaans goed merkbaar. Door de diepe werking van Ba Huo Guan voelt u zicht doorgaans na een behandeling mentaal en fysiek een stuk beter en fitter; verharde spieren worden weer soepel en verklevingen worden opgeheven of verminderd. Ook het gebied tussen de wervels kan worden behandeld, tevens wordt door het vacuüm in de cup de afvoer van verhard vetweefsel bevorderd. Tot slot, als u slaapproblemen heeft is er een grote kans dat u na een Ba Huo Guan-behandeling beter gaat slapen.

            

Ba Huo Guan is toepasbaar bij

Door het opheffen van de energieblokkades kan Ba Huo Guan doeltreffend worden toegepast bij diverse verschijnselen. China Body richt zich voornamelijk op de volgende klachten:

• spier- en gewrichtsklachten
• rugklachten en lage rugpijn
• nek- en schouderklachten
• frozen shoulder
• heupklachten
• hoofdpijn of migraine
• vocht in knie en enkel
• oppervlakkige stagnaties van Qi en bloed

Ba Huo Guan is niet toepasbaar bij

Heeft u één van onderstaande aandoeningen, meldt u dit dan vóóraf een behandeling. Bij fwijfel wordt u geadviseerd om eerst contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts. U dient zich ervan te hebben verzekert dat een Ba Huo Guan behandeling zonder gevolgen kan worden uitgevoerd. China Body is uitdrukkelijk niet aansprakelijk te stellen voor eventuele gevolgen. In o.a. de volgende gevallen wordt Ba Huo Guan niet aangeraden of zelfs niet uitgevoerd:

• bij gebruik van bloedverdunners en bij stollingsproblemen (alle vormen van bloedingen en kans op bloedingen)
• bij spataderen
• bij uitputting en vermoeidheid
• tijdens de zwangerschap

• bij afwijkende moedervlekken of andere huidafwijkingen en open wonden
• bij verbranding (o.a. door zon)
• bij zichtbare tumoren
• in geval van ziektes (o.a. tuberculose, kanker, hemofilie, erstige lever-, nier- of hartaandoeningen)
• bij spasmen en epilepsie
• bij koorts
• etc. (bij twijfel, raadpleeg vóór de behandeling uw huisarts of behandelend arts)

Na de behandeling

Het is verstandig om niet direct na de behandeling te douchen. De huidporiën staan nog open waardoor "koude wind" weer kan toenemen. Later op de dag een behandeling ondergaan? Dan liever pas de volgende dag douchen. Kleed u goed aan! Drink veel - niet koud - water, dit bevordert de afvoer van afvalstoffen. Door deze afvoer kan het zijn dat u meer moet plassen en/of dat een verkleuring van de urine optreedt.
Na een Ba Huo Guan behandeling zijn vaak rode tot diep rode plekken of strepen op de huid te zien. Wees gerust, dit betekent doorgaans dat de behandeling effectief is geweest. Deze kleuring zal na enige dagen vanzelf weer verminderen en met het verminderen van de roodheid verminderen ook de klachten, de "koude wind" zal afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Slechts in extreme gevallen van "koude wind" of een gevoelige huid is het mogelijk dat er een lichte verkleuring van de huid zichtbaar blijft op de plaats waar de cup was geplaatst.

Overtuig uzelf van deze zeer doeltreffende behandeling! Veel mensen hebben er baat bij.

China Body is dé Beauty Studio voor de bewuste vrouw, China Body is er voor u. China Body, goed voor uw lichaam!


Chinese dans- en circusvoorstellingen zijn zeer indrukwekkend

Chinese wijsheden:

.   .   .

Een fout begaan en deze niet rechtzetten duidt op écht falen

.   .   .

Als men iets met hart en ziel doet, heeft men geen hulp nodig


De Chinese muur met een lengte van 6.279 kilometer stamt uit circa 200 v.Chr.

Chinese wijsheden:

.   .   .

Verstandigen eisen alles van zichzelf, dwazen eisen alles van anderen

.   .   .

Pas in een tijd van onrust kan men trouw onderscheiden